Serveis d'edició digital per a e-booksEn els darrers anys, el llibre electrònic ha anat introduint-se en la societat gràcies a Internet, però sobretot gràcies als avantatges que ofereix als lectors i al baix cost que representa. Per això les grans editorials han començat a oferir als lectors la possibilitat de comprar llibres en format electrònic, que es poden llegir tant a l’ordinador com en e-readers i altres dispositius mòbils.

Dels diferents formats digitals que han proposat les grans multinacionals, s’ha establert com a estàndard per al llibre electrònic el format ePUB, que és obert i flexible i permet visualitzar correctament el document independentment del dispositiu lector que s’utilitzi.

Precisament la nostra especialitat és l’edició digital d’e-books en format ePUB 1. Algunes empreses utilitzen processos que transformen automàticament documents de Word o PDF a format ePUB, però el resultat acostuma a ser molt deficient. A ebookation creiem que la qualitat és en els detalls, per això és imprescindible editar els llibres i revisar els criteris ortotipogràfics manualment.

A més, havent codificat l’e-book, fem un doble control de qualitat: primer verifiquem i validem el document ePUB generat per assegurar-nos que segueix les indicacions de l’estàndard definit per la IDPF, i després comprovem que l’e-book funciona sense problemes en múltiples dispositius de lectura, amb diferents cossos de lletra i amb diferents mides i tipus de pantalla. L’objectiu és eliminar i corregir qualsevol error i garantir que els lectors rebran un e-book de primera qualitat.

1 Si el client ens ho demana, podem crear e-books en altres formats (mobi, PDF…), malgrat que sempre recomanem utilitzar l’estàndard ePUB.