Serveis de revisió i correcció ortogràfica i ortotipogràficaPer complementar els serveis d’edició digital, oferim el servei de correcció ortotipogràfica i gramatical del text original. Aquest procés, tant si el fa un professional com si el duu a terme el mateix autor, és fonamental perquè la lectura sigui agradable. Les faltes ortogràfiques, els errors gramaticals o la manca d’uniformitat tipogràfica fan desmerèixer el contingut dels llibres i, per extensió, els seus autors i editors.

A ebookation sempre duem a terme, personalment, una revisió tipogràfica, ortogràfica i gramatical de tots els textos que editem, per trobar la majoria d’errors que hagin pogut passar per alt a l’autor. Però en aquells casos en que això no es consideri suficient i es desitgi una revisió exhaustiva, ja sigui ortogràfica o d’estil, disposem de l’ajuda d’experts externs. En qualsevol cas, la correcció sempre respecta el contingut escrit per l’autor, i per això sempre li demanem que doni el vistiplau als canvis introduïts.

Altres serveis addicionals que oferim són la traducció al català, al castellà o a l’anglès2 per a les obres que vulguin ampliar les seves fronteres, serveis de mecanografia per a obres manuscrites, i serveis de ROC (reconeixement òptic de caràcters) per a les obres impreses de què no es disposi de versió electrònica.

2 Per a altres llengües, cal consultar prèviament la disponibilitat del traductor.