La tasca d’ebookation és crear llibres a partir dels textos originals dels autors. Per facilitar la difusió de l’obra, cal transformar-la en un objecte físic o electrònic que es pugui llegir amb comoditat.

En això consisteixen precisament els serveis d’edició: revisar l’ortografia i la gramàtica del text, maquetar-lo i ajustar-lo tipogràficament i, finalment, codificar-lo en un document electrònic segons un format estàndard definit per la indústria editorial.