A l’hora de publicar un llibre —especialment si és en paper— hi ha una sèrie de tràmits administratius i d’obligacions legals que, tot i no ser complexes, poden confondre qui no hi estigui avesat: el registre de la propietat intel·lectual, la sol·licitud de l’ISBN i el registre al Dipòsit Legal. A ebookation t’informem de quines afecten el teu llibre i les gestionem en nom teu.

Registre de la propietat intel·lectual: l’autoria d’una obra literària proporciona a l’autor una sèrie de drets que es deriven de la propietat intel·lectual. Tot i que qualsevol obra està protegida des del moment que es crea, es recomana inscriure-la al registre de la propietat intel·lectual per obtenir una prova qualificada de la titularitat d’aquests drets que la protegeixi de possibles plagis.

ISBN: per identificar un llibre en els canals de distribució tradicionals, s’utilitza un codi conegut com a ISBN. Cal demanar-lo a l’Agència Espanyola de l’ISBN per cada llibre, tant si és en paper com electrònic. La llei permet prescindir de l’ISBN quan es tracta d’un llibre que no es vol comercialitzar, que no es vol que consti al registre de llibres, o quan és una publicació interna o d’obsequi.

Dipòsit Legal: la legislació actual obliga a registrar en el Dipòsit Legal tots els llibres i publicacions electròniques de què es distribueixin múltiples exemplars amb finalitats de difondre. Per fer-ho, cal donar-se d’alta a l’Oficina del Dipòsit Legal i sol·licitar un número de Dipòsit Legal. Tan bon punt s’ha incorporat al llibre, cal entregar-ne una mostra final al Dipòsit.