En un primer moment, és fàcil deixar-se intimidar per tota la terminologia que es fa servir en el camp de l’edició electrònica. Però, com acostuma a passar, no és tan complicat com sembla. Esperem que aquest glossari et faciliti l’entrada a aquest món:

DRM
De l’anglès digital rights management, és una tecnologia per gestionar i codificar els llibres electrònics i evitar còpies fraudulentes. Així es protegeixen els drets d’autoria i de propietat intel·lectual. Actualment, segons l’empresa que hagi creat la tecnologia (Mobipocket, Adobe, DNAML), hi ha diferents sistemes DRM. El lector que compra un llibre protegit amb DRM ha de registrar el seu aparell o software de lectura a la web dels fabricants del DRM.

e-book
De l’anglès electronic book, és un llibre electrònic o publicació digital basat en text i imatges i ideat per comercialitzar-se a Internet i visualitzar-se en lectors electrònics específicament dissenyats per a aquest propòsit. Alhora, l’e-book es pot llegir en ordinadors i altres aparells mòbils.

ePUB
De l’anglès electronic publication, és un format de llibre electrònic impulsat per l’associació internacional d’editors IDPF. És un estàndard obert i lliure que actualment es pot visualitzar des de la immensa majoria de lectors de llibres electrònics, ordinadors i alguns mòbils. Els llibres en format ePUB es caracteritzen principalment perquè el text no té una maquetació estàtica sinó que s’ajusta a la pantalla del dispositiu amb què es llegeix; per això es diu que el text flueix.

e-reader
És un lector de llibres electrònics que permet reproduir continguts digitals (llibres, diaris, documents) en diversos formats, a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Gràcies a la tecnologia de tinta electrònica (e-ink) la vista no es cansa com en un ordinador i es llegeix amb la mateixa comoditat que un llibre.

IDPF
De l’anglès International Digital Publishing Forum, és una associació internacional d’editors que es dedica a desenvolupar i promocionar l’edició electrònica. La IDPF ha desenvolupat l’estàndard de publicació ePUB i s’encarrega de promoure’n l’ús.

ISBN
De l’anglès International Standard Book Number, és un identificador únic per a llibres o documents que una editorial publiqui amb finalitats comercials. El van crear a Anglaterra, el 1966, llibreries i papereries britàniques. Es va adoptar com a estàndard internacional ISO 2108 el 1970, amb l’objectiu de normalitzar i coordinar a escala internacional un sistema de numeració que permet identificar un títol i una edició determinada. És una eina essencial per a la distribució.

MOBIPOCKET
És un format de llibre electrònic, propietat d’Amazon. El document electrònic en aquest format pot tenir una extensió .mobi o .prc, i es pot llegir en alguns lectors de llibres electrònics, en ordinadors i també en alguns dispositius mòbils.

ROC
És el procés de reconeixement òptic de caràcters que permet identificar automàticament símbols o caràcters d’un determinat alfabet a partir d’una imatge, per emmagatzemar-los en forma de dades i poder editar-los amb un processador de textos. En general, són aplicacions per digitalitzar textos.

PDF
De l’anglès portable document format, és un format d’emmagatzematge de documents electrònics ideat per intercanviar fitxers, que va desenvolupar l’empresa Adobe Systems el 1993. És un dels formats electrònics lliures més estesos per guardar una combinació fixada de text, gràfics, imatges o fins i tot música.

POD
De l’anglès printing on demand, és la impressió d’un llibre o de qualsevol altre document que es porta a terme quan es rep l’ordre d’encàrrec. La impressió per encàrrec s’ha desenvolupat gràcies a la tecnologia d’impressió digital, que permet imprimir els exemplars d’un llibre d’un en un, quan els lectors el sol·liciten, cosa que amb els mètodes tradicionals d’impressió, com la impressió tipogràfica o l’òfset, no era rendible.

Profile Test